Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


rgotsbayar@yahoo.com

Р. ГОЦБАЯР

Тэнхимийн эрхлэгч (МУБИС, ДУТС, Дизайн, зурагзүйн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Завхан Тэлмэн сум Лаборант
Завхан Сонгино багш
ХААИС Багш
МУБИС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Интерьер дизайн A.ID470 1
2015 2016 Намар Судлах дадлага I A.TP240 1
2015 2016 Хавар Ангийн ажил A.CP401 1
2015 2016 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2015 2016 Хавар Экстерьер дизайн A.ED480 1
2015 2016 Хавар Экстерьер дизайн A.EDD480 1
2015 2016 Хавар Судлах дадлага II A.TP250 2
2016 2017 Намар Дипломын өмнөх дадлага A.DP470 4
2016 2017 Намар График дизайн A.GD470 2
2016 2017 Намар Судлах дадлага I A.TP240 1
2016 2017 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2016 2017 Намар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага-2 A.TP470 4
2016 2017 Намар Зураг зүй I A.ZZ401 2
2016 2017 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2016 2017 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2016 2017 Хавар Интерьер дизайны үндэс A.IE461 2
2016 2017 Хавар Танилцах дадлага A.TP230 1
2016 2017 Хавар Судлах дадлага II A.TP250 2
2016 2017 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2016 2017 Хавар Зураг зүй II A.ZZ402 2
2017 2018 Намар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2017 2018 Намар Дүрслэх геометр-2 A.DW402 2
2017 2018 Намар Барилгын зураг зүйн үндэс A.DW406 1
2017 2018 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2017 2018 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2017 2018 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2017 2018 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2017 2018 Хавар Зураг төсөл загварчлал(CAD) A.DW405 2
2017 2018 Хавар Хээрийн дадлага I A.LP424 1
2017 2018 Хавар Хээрийн дадлага A.PL423 1
2017 2018 Хавар Судлах дадлага I A.TP240 1
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Намар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2018 2019 Намар Дүрслэх геометр-2 A.DW402 2
2018 2019 Намар Барилгын зураг зүйн үндэс A.DW406 1
2018 2019 Намар Судалгааны төсөлт ажлын семинар A.ME501 1
2018 2019 Намар Судалгааны семинар A.ME502 2
2018 2019 Намар Магистрын ажил A.ME503 5
2018 2019 Намар Мэргэжлийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын арга зүй A.SM611 3
2018 2019 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2018 2019 Намар Судлах дадлага II A.TP250 2
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2018 2019 Намар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2018 2019 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2018 2019 Хавар Компьютер график III/AutoCAD/ A.CA410 2
2018 2019 Хавар Дизайн зохион бүтээлтийн онол, арга зүй A.DC620 2
2018 2019 Хавар Загварчлалын онол A.DM602 2
2018 2019 Хавар Дизайны онол, хөгжлийн чиг хандлага A.DT703 2
2018 2019 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2018 2019 Хавар Зураг төсөл загварчлал(CAD) A.DW405 2
2018 2019 Хавар Интерьер дизайны үндэс A.IE461 2
2018 2019 Хавар Хээрийн дадлага A.PL423 1
2018 2019 Хавар Музейн дадлага A.PM307 1
2018 2019 Хавар Үйлдвэрлэлийн дадлага II A.PT308 2
2018 2019 Хавар Судлах дадлага II A.TP250 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Хавар Багшлах дадлага A.TP280 4
2018 2019 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2018 2019 Зун Дизайн зохион бүтээлтийн онол, арга зүй A.DC620 2
2018 2019 Өвөл Зураг төсөл загварчлал(CAD) A.DW405 2
2019 2020 Намар Дипломын өмнөх дадлага A.DF309 2
2019 2020 Намар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2019 2020 Намар Дүрслэх геометр II A.DW401 2
2019 2020 Намар Барилгын зураг зүйн үндэс A.DW406 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ ЕБС Бүрэн дунд № 556313 1977 1987
УБ Дээд Бакалавр № 97162 1993 1997
Шагнал, цолШагнагдсан он
БСШУЯ-ын жуух 2008/01/23