Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


uranmandahm@yahoo.com

М. УРАНМАНДАХ

Багш (МУБИС, ДУТС, Дизайн, зурагзүйн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Хүүхэд залуучуудын боовсрол дэмжих Эврика сан Ерөнхий дизайнер
Сэтгэмж дизайны дээд сургууль Сургалтын менежир
Монгени ЕБС багш
МУБИС ДУТС Гэрээт багш
МУБИС ДУТС Үндсэн багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Үсгийн урлаг I A.CA429 1
2015 2016 Намар График дизайн I A.GD402 1
2015 2016 Хавар Реклам сурталчилгааны үндэс A.AB360 3
2015 2016 Хавар Дизайны үндэс A.BD310 1
2015 2016 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2015 2016 Хавар Дипломын төсөл A.DR480 1
2015 2016 Хавар График дизайны төсөл зохиомж A.GDP360 2
2015 2016 Хавар Хэвлэлийн график дизайн-2 A.PDC480 2
2016 2017 Намар Үсгийн урлаг I A.CA429 1
2016 2017 Намар Үсгийн урлаг A.CA472 1
2016 2017 Намар График дизайн I A.GD402 1
2016 2017 Намар График дизайн II A.GD409 2
2016 2017 Намар Хэвлэлийн график дизайн-1 A.PDC470 2
2016 2017 Хавар Дизайны үндэс A.BD310 1
2016 2017 Хавар Үсгийн урлаг II A.CA471 1
2016 2017 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2016 2017 Хавар Дизайны түүх A.DH421 2
2016 2017 Хавар График дизайн III A.GD415 2
2016 2017 Хавар Хэвлэлийн график дизайн-2 A.PDC480 2
2017 2018 Намар Үсгийн урлаг I A.CA429 1
2017 2018 Намар Хэвлэлийн дизайн I A.DP439 2
2017 2018 Намар График дизайн I A.GD402 1
2017 2018 Намар График дизайн A.GD419 1
2017 2018 Хавар Дизайны үндэс A.BD310 1
2017 2018 Хавар Үсгийн урлаг II A.CA471 1
2017 2018 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2017 2018 Хавар Дизайны түүх A.DH421 2
2017 2018 Хавар Хэвлэлийн дизайн II A.DP444 3
2017 2018 Хавар График дизайн I A.GD402 1
2018 2019 Намар Үсгийн урлаг I A.CA429 1
2018 2019 Намар Чимэх, чимэглэх урлаг A.DA403 2
2018 2019 Намар Хэвлэлийн дизайн I A.DP439 2
2018 2019 Намар График дизайн I A.GD402 1
2018 2019 Намар График дизайн A.GD419 1
2018 2019 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2018 2019 Хавар Үсгийн урлаг II A.CA471 1
2018 2019 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2018 2019 Хавар Хэвлэлийн дизайн II A.DP444 3
2018 2019 Хавар График дизайн I A.GD401 2
2018 2019 Хавар График дизайн I A.GD402 1
2018 2019 Хавар График дизайн II A.GD409 2
2018 2019 Хавар График дизайн III A.GD415 2
2018 2019 Хавар Судалгааны дадлага /музейн/ A.MS421 1
2018 2019 Хавар Хэвлэлийн технологийн дадлага A.PP424 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Аксессуар дизайн A.AD426 2
2019 2020 Намар Дизайны үндэс A.DF310 2
2019 2020 Намар График дизайн I A.GD403 2
2019 2020 Намар График дизайн A.GD419 1
2019 2020 Намар Үсгийн урлаг I A.LA429 2
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2019 2020 Намар Мэргэжлийн удиртгал /хөдөлмөр хамгаалал/ A.WP303 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Улаанбаатар ЕБС-ийн 12-р сургууль дунд 1976.9.1 1983.6.1
УБ 48-р сургууль Бүрэн дунд № 196182 1983 1986
УБ Сэтгэмж ДДС Бакалавр № 003 1993 1997
УБ УБДС Магисрт Урлаг судлал № 20014 1999 2000
Шагнал, цолШагнагдсан он
Тэргүүний залуу алтан медаль 2009/05/15
БСШУЯ-ын жуух 2011/10/11