Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


design_rw3@yahoo.com

Д. АМГАЛАНБАЯР

Багш (МУБИС, ДУТС, Дизайн, зурагзүйн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Novum ХХК Дизайнер ДИЗАЙНЕР
NINE Pекламны агентлаг Дизайнер
А JATE avashion co.ltd Дизайнер Дизайнер
МУБИС ДУТ Цагийн багш
МУБИС ДУТ дадлагажигч багш
МУБИС ДУТС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Фотографик A.PG470 1
2015 2016 Хавар Компьютер графикийн үндэс A.CF425 2
2015 2016 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2015 2016 Хавар Компьютер график-2 A.CG360 1
2015 2016 Хавар Компьютер график II A.CG410 2
2015 2016 Хавар График дүрслэлийн программууд A.GEP480 1
2015 2016 Хавар Фотографик A.PG360 2
2016 2017 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2016 2017 Намар Компьютер графикийн үндэс A.CG307 2
2016 2017 Намар Компьютер график II A.CG410 2
2016 2017 Намар Компьютер график III A.CG415 2
2016 2017 Намар Зураг боловсруулах программууд A.GE470 1
2016 2017 Хавар Компьютер графикийн үндэс A.CF425 2
2016 2017 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2016 2017 Хавар Компьютер график II A.CG410 2
2016 2017 Хавар Компьютер график- I /Photoshop / A.CP408 2
2016 2017 Хавар График дүрслэлийн программууд A.GEP480 1
2016 2017 Хавар Судалгааны дадлага /музейн/ A.MS421 1
2017 2018 Намар Компьютер график II/Corel-Draw/ A.CC409 2
2017 2018 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2017 2018 Намар Компьютер графикийн үндэс A.CG307 2
2017 2018 Намар Компьютер график II A.CG410 2
2017 2018 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2017 2018 Хавар Компьютер график II A.CG410 2
2017 2018 Хавар Компьютер график- I /Photoshop / A.CP408 2
2017 2018 Хавар Фотодизайн A.PH435 1
2018 2019 Намар Компьютер график II/Corel-Draw/ A.CC409 2
2018 2019 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2018 2019 Намар Компьютер график II A.CG410 2
2018 2019 Намар Бренд дизайн A.CI475 2
2018 2019 Намар Фотодизайн A.PH435 1
2018 2019 Хавар Компьютер графикийн үндэс A.CF425 2
2018 2019 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2018 2019 Хавар Компьютер график II A.CG410 2
2018 2019 Хавар Бренд дизайн A.CI475 2
2018 2019 Хавар Комик дүрслэл A.CO432 1
2019 2020 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2019 2020 Намар Компьютер график II A.CG410 2
2019 2020 Намар Бренд дизайн A.CI475 2
2019 2020 Намар Комик дүрслэл A.CO432 1
2019 2020 Намар Фотодизайн A.PD435 2
2019 2020 Намар Студийн дадлага A.SD449 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Төв аймаг Хүмүүн цогцолбор Бүрэн дунд БГ199802568 1996 1998
УБ УБИС ДУ багш 200305220 1999 2003
УБ УБИС Магистр урлаг судлал Е20061570 2004 2005
Шагнал, цолШагнагдсан он
оны шилдэг дизайнер 2003/02/01
Шилдэг багш-ДУТС 2011/12/28
Засгийн газрын хүндэт жуух бичиг 2012/12/01