Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


altantuul_a@yahoo.com

А. АЛТАНТУУЛ

Багш (МУБИС, ДУТС, Дизайн, зурагзүйн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБ 23-р сургууль Багш
Дархан Техникийн дээд сургууль Багш
Дархан-Уул Эрчим хүчний коллеж Багш
МУБИС Зураг зүй дизайны тэнхим багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Дүрслэх геометр-2 A.DW402 2
2015 2016 Намар Техникийн зураг зүй I A.DW403 2
2015 2016 Хавар Компьютер загварчилгаа A.CC480 2
2015 2016 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2015 2016 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2015 2016 Хавар Музейн дадлага A.MP422 1
2015 2016 Хавар Танилцах дадлага A.TP230 1
2015 2016 Хавар Зураг зүй II A.ZZ402 2
2016 2017 Намар Компьютерийн зураглал A.CAD470 2
2016 2017 Намар Дүрслэх геометр-2 A.DW402 2
2016 2017 Намар Техникийн зураг зүй II A.DW404 2
2016 2017 Намар Материал судлалын үндэс A.FM408 1
2016 2017 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2016 2017 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2016 2017 Хавар Техникийн зураг зүй I A.DW403 2
2016 2017 Хавар Зураг төсөл загварчлал(CAD) A.DW405 2
2016 2017 Хавар Музейн дадлага A.MP422 1
2016 2017 Хавар Хээрийн дадлага A.PL423 1
2017 2018 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2017 2018 Намар Зураг зүй A.DW305 2
2017 2018 Намар Техникийн зураг зүй II A.DW404 2
2017 2018 Намар Материал судлалын үндэс A.FM408 1
2017 2018 Намар Компьютерийн техник хангамж A.HW451 1
2017 2018 Намар Зураг зүй I A.ZZ401 2
2017 2018 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2017 2018 Хавар Дизайн зураг зүй-1 A.DD407 2
2017 2018 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2017 2018 Хавар Техникийн зураг зүй I A.DW403 2
2017 2018 Хавар Хээрийн дадлага A.PL423 1
2018 2019 Намар Хөдөлгөөнт графикийн үндэс A.AF415 1
2018 2019 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2018 2019 Намар Зураг зүй I A.ZZ401 2
2018 2019 Хавар Комьпютер загварчлал A.CF430 3
2018 2019 Хавар Компьютер график I A.CG306 2
2018 2019 Хавар Зураг зүй A.DW305 2
2018 2019 Хавар Дүрслэх геометр I A.DW309 2
2018 2019 Хавар Техникийн зураг зүй I A.DW403 2
2018 2019 Хавар Материал судлалын үндэс A.FM408 1
2018 2019 Хавар Үйлдвэрлэлийн дизайны үндэс A.ID437 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Дууны технологи A.AU452 2
2019 2020 Намар Зураг зүйн сургалтын арга зүй I A.BD263 3
2019 2020 Намар Компьютер график I A.CG306 2
2019 2020 Намар Техникийн зураг зүй I A.DW403 2
2019 2020 Намар Техникийн зураг зүй II A.DW404 2
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Зураг зүй I A.ZZ401 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 48-р сургууль Бүрэн дунд 1988 1998
УБ УБИС Бакалавр D.2003410 1999 2003
УБ МУБИС Магисрт D:E20050085 2003 2005