Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


d_bulgaa@yahoo.com

Д. БУЛГАНТУЯА

Ахлах багш (МУБИС, ДУТС, Дүрслэх урлагийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС Дүрслэх урлагийн тэнхим Ахлах багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Дэлхийн сонгодог урлагийн түүх A.AHW470 1
2015 2016 Намар Хар зургийн натурын курс A.SK350 2
2015 2016 Хавар Дэлхийн шинэ үеийн урлагийн түүх A.AHW480 2
2015 2016 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2015 2016 Хавар Уран зураг натурын курс-2 A.FA360 2
2015 2016 Хавар Баримлын уран зураг I A.PT402 2
2016 2017 Намар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх II A.AW416 2
2016 2017 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2016 2017 Намар Барималын хар зураг II A.DR407 2
2016 2017 Намар Натюрмортын уран зураг II A.PT401 2
2016 2017 Намар Баримлын уран зураг II A.PT403 2
2016 2017 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2016 2017 Хавар Зохиомж A.CO422 1
2016 2017 Хавар Хөргийн уран зураг A.PT404 2
2016 2017 Хавар Байгалийн уран зураг A.PT425 2
2017 2018 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх I A.AM413 2
2017 2018 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх A.AM417 1
2017 2018 Намар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх II A.AW416 2
2017 2018 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2017 2018 Намар Уран зураг IV A.PT416 2
2017 2018 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2017 2018 Хавар Зохиомж A.CO422 1
2017 2018 Хавар Хөргийн хар зураг A.DR408 2
2017 2018 Хавар Натюрмортын уран зураг I A.PT311 2
2017 2018 Хавар Уран зураг III A.PT415 2
2018 2019 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2018 2019 Намар Натюрмортын хар зураг II A.DR405 2
2018 2019 Намар Барималын хар зураг I A.DR406 2
2018 2019 Намар Барималын хар зураг II A.DR407 2
2018 2019 Намар Уран зураг IV A.PT416 2
2018 2019 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2018 2019 Хавар Зохиомж A.CO422 1
2018 2019 Хавар Барималын хар зураг I A.DR406 2
2018 2019 Хавар Барималын хар зураг II A.DR407 2
2018 2019 Хавар Хөргийн хар зураг A.DR408 2
2018 2019 Хавар Баримлын уран зураг I A.PT402 2
2018 2019 Хавар Баримлын уран зураг II A.PT403 2
2018 2019 Хавар Уран зураг II A.PT414 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2019 2020 Намар Натюрмортын хар зураг II A.DR405 2
2019 2020 Намар Барималын хар зураг II A.DR407 2
2019 2020 Намар Хөргийн хар зураг A.DR408 2
2019 2020 Намар Хөргийн уран зураг A.PT404 2
2019 2020 Намар Уран зураг II A.PT414 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ ЕБС-ийн 75-р сургууль Бүрэн дунд №8906254 1981-09-01 1989-06-01
УБ СУИС Бакалавр D9903527 1994.09.01 1999-06-15
УБ УБИС Магистр 20284 1999-09-01 2001-06-15
Шагнал, цолШагнагдсан он
МУЭ Тэргүүний ажилтан 2007/12/01
БСШУЯ-ны жуух бичиг 2010/01/15
МУЭ нэрэмжит шагнал 2012/01/01
Вроцлавын Их сургуулийн Дүрслэх урлагийн академийн хүндэт медаль 2014/01/15
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2014/01/15