Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


slg_lp@yahoo.com

Т. СЭЛЭНГЭ

Багш (МУБИС, ДУТС, Дүрслэх урлагийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС ДУТС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Монголын шинэ үеийн урлагийн түүх A.AHM350 2
2015 2016 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх I A.AM413 2
2015 2016 Намар Монголын урлагийн түүх A.MAH470 1
2015 2016 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2015 2016 Хавар Дэлхийн сонгодог урлагийн түүх A.AHC360 2
2015 2016 Хавар Дэлхийн нэн эртний урлагийн түүх A.AHW360 1
2015 2016 Хавар Монголын дүрслэх урлагийн түүх II A.AM414 1
2015 2016 Хавар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх I A.AW415 1
2015 2016 Хавар Хээрийн дадлага I A.LP424 1
2015 2016 Хавар Дэлхийн урлагийн түүх A.WAH480 2
2016 2017 Намар Дэлхийн сонгодог урлагийн түүх A.AHW470 1
2016 2017 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх I A.AM413 2
2016 2017 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх A.AM417 1
2016 2017 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2016 2017 Намар Монголын урлагийн түүх A.MAH470 1
2016 2017 Хавар Дэлхийн шинэ үеийн урлагийн түүх A.AHW480 2
2016 2017 Хавар Монголын дүрслэх урлагийн түүх II A.AM414 1
2016 2017 Хавар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх I A.AW415 1
2016 2017 Хавар Орчин үеийн урлагийн түүх A.HD414 2
2016 2017 Хавар Хээрийн дадлага II A.LP425 1
2016 2017 Хавар Дэлхийн урлагийн түүх A.WAH480 2
2017 2018 Хавар Монголын дүрслэх урлагийн түүх II A.AM414 1
2017 2018 Хавар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх I A.AW415 1
2017 2018 Хавар Орчин үеийн урлагийн түүх A.HD414 2
2018 2019 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх I A.AM413 2
2018 2019 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх A.AM417 1
2018 2019 Намар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх II A.AW416 2
2018 2019 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2018 2019 Намар Баримлын уран зураг I A.PT402 2
2018 2019 Хавар Монголын дүрслэх урлагийн түүх II A.AM414 1
2018 2019 Хавар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх I A.AW415 1
2018 2019 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2018 2019 Хавар Орчин үеийн урлагийн түүх A.HD414 2
2018 2019 Хавар Натюрмортын уран зураг I A.PT311 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Монголын дүрслэх урлагийн түүх A.AM412 3
2019 2020 Намар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх II A.AW416 2
2019 2020 Намар Хар зураг I A.DC412 2
2019 2020 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2019 2020 Намар Дэлхийн дүрслэх урлагийн түүх I A.HWA415 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ Энэтхэгийн хамтарсан сургууль Бүрэн дунд № 0606123 2002 2005
УБ МУБИС ДУТС Бакалавр ДУ судлал № В200903517 2005 2009
УБ МУБИС ГХС Англи хэлний багш орчуулагч № В201001724 2008 2010
УБ МУБИС ДУТС Урлаг судлаач № Е20100531 2010 2011