Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


batchimeg_1977@yahoo.com

Э. БАТЧИМЭГ

Багш (МУБИС, Багшийн сургууль, Урлагийн боловсролын тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС Дадлагжигч багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Хар зураг I A.DC412 2
2015 2016 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2015 2016 Намар Натюрмортын хар зураг II A.DR405 2
2015 2016 Хавар Өнгөт зураг II A.DC402 2
2015 2016 Хавар Барималын хар зураг I A.DR406 2
2015 2016 Хавар Уран зураг натурын курс-2 A.FA360 2
2015 2016 Хавар Баримлын уран зураг I A.PT402 2
2016 2017 Намар Өнгөт зураг I A.DC401 2
2016 2017 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2016 2017 Намар Натюрмортын хар зураг II A.DR405 2
2016 2017 Намар Хар зураг IV A.DR424 2
2016 2017 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2016 2017 Хавар Өнгөт зураг II A.DC402 2
2016 2017 Хавар Хар зураг II A.DC417 2
2016 2017 Хавар Хар зураг III A.DR423 2
2016 2017 Хавар Хар зураг /материал/ A.MD410 2
2016 2017 Хавар Натюрмортын уран зураг I A.PT311 2
2016 2017 Хавар Хөргийн уран зураг A.PT404 2
2017 2018 Намар Хар зураг I A.DC412 2
2017 2018 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2017 2018 Намар Натюрмортын хар зураг II A.DR405 2
2017 2018 Намар Хар зураг IV A.DR424 2
2017 2018 Намар Соёл судлал A.MC307 1
2017 2018 Намар Хар зураг /материал дүрслэл/ A.MD411 2
2017 2018 Намар Натюрмортын уран зураг I A.PT311 2
2017 2018 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2017 2018 Хавар Хар зураг II A.DC417 2
2017 2018 Хавар Барималын хар зураг I A.DR406 2
2017 2018 Хавар Уран зураг-1 A.PT312 2
2018 2019 Намар Өнгөт зураг I A.DC401 2
2018 2019 Намар Хар зураг I A.DC412 2
2018 2019 Намар Натюрмортын хар зураг I A.DR301 2
2018 2019 Намар Уран зураг II A.PT414 2
2018 2019 Хавар Зохиомж,өнгө судлал A.CC305 2
2018 2019 Хавар Өнгөт зураг II A.DC402 2
2018 2019 Хавар Хар зураг II A.DC417 2
2018 2019 Хавар Натюрмортын уран зураг I A.PT311 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 17-р сургууль Бүрэн дунд № 9507325 1985 1995
УБ ДУ дээд сургууль Бакалавр № D2000/4676 1995 2000
УБ СУИС Магистр MD № 0073 2000 2002
УБ МУБИС Багш бакалавр № D-201128121 2010 2011