Эзэмшсэн боловсрол

Дэд профессор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


sek3808@yahoo.com

Д. СЭРЭЭТЭРДОРЖ

Тэнхимийн эрхлэгч (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Завхан Тосонцэнгэл 10н жил Багш
МУБИС ДУТС Багш
МУБИС УБТС технологи Тэнхмийн эрхлэгч
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Судлах дадлага I A.TP240 1
2015 2016 Хавар Ангийн ажил A.CP401 1
2015 2016 Хавар Материал судлал A.SM302 2
2015 2016 Хавар Судлах дадлага II A.TP250 2
2016 2017 Намар Судлах дадлага I A.TP240 1
2016 2017 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2016 2017 Намар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага-2 A.TP470 4
2016 2017 Хавар Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи-2 A.ART480 3
2016 2017 Хавар Ардын гар урлал A.NC431 2
2016 2017 Хавар Танилцах дадлага A.TP230 1
2016 2017 Хавар Судлах дадлага II A.TP250 2
2016 2017 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2016 2017 Хавар Технологийн дадлага A.TP416 1
2017 2018 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2017 2018 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2017 2018 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2017 2018 Хавар Ардын гар урлал A.NC431 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2018 2019 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2018 2019 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2018 2019 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2018 2019 Хавар Технологийн менежмент A.ME614 2
2018 2019 Хавар Ардын гар урлал A.NC431 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2019 2020 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2019 2020 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ Еболовсрол Бүрэн дунд № 505342 1975 1985
УБ Дээд боловсрол Бакалавр № 120888 1985 1989
УБ МУБИС Магистр № 98047 1996 1998
Шагнал, цолШагнагдсан он
Боловсролын тэргүүн 2008/10/09
Техник загварын улсын шүүгч 2012/06/01