Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


Ptymenhishig@yahoo.com

П. ТҮМЭНХИШИГ

Дэд профессор (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБДС Хөдөлмөрийн тэнхим Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2015 2016 Намар Уламжлалт технологи A.TT470 2
2015 2016 Хавар Үйлдвэрлэлийн технологи-1 A.MT480 3
2016 2017 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2016 2017 Намар Уламжлалт технологи A.TT470 2
2016 2017 Хавар Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи-2 A.ART480 3
2017 2018 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2017 2018 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2017 2018 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2017 2018 Хавар Хоол үйлдвэрлэл A.FT422 2
2018 2019 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2018 2019 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2018 2019 Намар Гар сүлжмэлийн технологи A.TK412 2
2018 2019 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2018 2019 Хавар Хоол үйлдвэрлэл A.FT422 2
2018 2019 Хавар Судалгааны төсөлт ажлын семинар A.ME501 1
2018 2019 Хавар Судалгааны семинар A.ME502 2
2018 2019 Хавар Магистрын ажил A.ME503 5
2018 2019 Хавар Үндэсний уламжлалт технологи заах арга зүй A.MN607 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Техник,технологийн түүх A.HT408 2
2019 2020 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2019 2020 Намар Үндэсний хувцасны технологи-II A.NT417 3
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 42-р сургууль Бүрэн дунд № 073378 1973 1983
УБ УБДС Бакалавр № 116937 1983 1987
УБ МУБИС Магистр № 99095 1997 1999
Шагнал, цолШагнагдсан он
БСШУЯ-ны жуух бичиг 2001/01/01
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2006/01/02