Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


openlesson@yahoo.com

Г. ЧУЛУУНАА

Дэд профессор (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБДС ДУТС Багш
МУБИС УБТС төвийн эрхлэгч
МУБИС УБТС технологийн тэнхим багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Мэргэжлийн дидактик-2 A.SM350 3
2015 2016 Намар Зураг, технологи, дидактик I A.TD470 3.5
2015 2016 Намар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага-1 A.TP320 4
2015 2016 Намар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага-2 A.TP470 4
2015 2016 Намар Дүрслэх урлаг, дидактик II K.AD120 1
2015 2016 Намар Мэргэших хичээлийн удиртгал T.AR401 2
2015 2016 Хавар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй I A.BD262 3
2015 2016 Хавар Зураг, технологи дидактик II A.TD480 3.5
2015 2016 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага-1 A.TP360 8
2016 2017 Намар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй II A.BD282 3
2016 2017 Намар Мэргэжлийн дидактик-2 A.SM350 3
2016 2017 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2016 2017 Хавар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй I A.BD262 3
2017 2018 Намар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй II A.BD282 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2017 2018 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2017 2018 Хавар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй I A.BD262 3
2017 2018 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI412 2
2018 2019 Намар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй II A.BD282 3
2018 2019 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2018 2019 Хавар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй I A.BD262 3
2018 2019 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI413 3
2018 2019 Хавар Дизайн технологийн боловсролын хөтөлбөр судлал A.TC613 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Зун Сургалтын орчны дизайнчлал E.ED606 2
2019 2020 Намар Дизайн-технологийн сургалтын арга зүй II A.BD282 3
2019 2020 Намар Зохион бүтээлт, загварчилгаа A.IN419 2
2019 2020 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ,СХД 83-р сургууль Бүрэн дунд 705794 1980-09-01 1990-06-10
УБ УБДС Хөдөлмөр сургалтын багш 15964 1990-09-01 1994-06-01
Магистрантур ТИС магистр 0072 1994-10-01 1996-06-01
Шагнал, цолШагнагдсан он
БШУЯ-ы жуух бичиг 2006/10/13
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2013/01/24