Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


batt_7696@yahoo.com

Ч. БАТЦЭЦЭГ

Багш (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБИС ДУТС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Механик технологи I A.MT402 3
2015 2016 Хавар Сонгон-2 Хувцасны зохион бүтээлт, технологи A.FBDT480 3
2015 2016 Хавар Үйлдвэрлэлийн технологи-1 A.MT480 3
2015 2016 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2016 2017 Намар Механик технологи I A.MT402 3
2016 2017 Хавар Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи-2 A.ART480 3
2016 2017 Хавар Үндэсний хувцасны технологи-1 A.NT416 2
2016 2017 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2017 2018 Намар Механик технологи I A.MT402 3
2017 2018 Намар Үндэсний хувцасны технологи-II A.NT417 3
2017 2018 Намар Гар сүлжмэлийн технологи A.TK412 2
2017 2018 Хавар Технологийн үйлдвэрлэлийн дадлага A.MP417 1
2017 2018 Хавар Үндэсний хувцасны технологи-1 A.NT416 2
2017 2018 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2018 2019 Намар Механик технологи I A.MT402 3
2018 2019 Намар Үндэсний хувцасны технологи-II A.NT417 3
2018 2019 Хавар Үндэсний хувцасны технологи-1 A.NT416 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2019 2020 Намар Механик технологи I A.MTE402 4
2019 2020 Намар Гар сүлжмэлийн технологи A.TK412 2
2019 2020 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Хатгал 10 жилийн сургууль Бүрэн дунд 0175754 1983-09-01 1993-06-10
Хөвсгөл МСҮТ Оёдлын технологич 4759 2001-09-01 2003-06-20
ДУТС МУБИС технологийн багш 200714888 2003-09-01 2007-06-20
ДУТС МУБИС магистр Е20090369 2007-10-01 2009-10-01