Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


oyunbaatar@msue.edu.mn

О. ОЮУНБААТАР

Багш (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС ДУТС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2015 2016 Намар Машины эд анги-2 A.PM470 2
2015 2016 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2015 2016 Намар Уламжлалт технологи A.TT470 2
2015 2016 Хавар Технологийн үйлдвэрлэлийн дадлага A.MP417 1
2015 2016 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2016 2017 Намар Хэрэглээний механик A.AM470 2
2016 2017 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2016 2017 Намар Машины эд анги-2 A.PM470 2
2016 2017 Намар Уламжлалт технологи A.TT470 2
2016 2017 Хавар Үндэсний урлал A.NC303 2
2016 2017 Хавар Машины эд анги A.TM401 2
2016 2017 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2017 2018 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2017 2018 Намар Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи A.PR423 3
2017 2018 Намар Мэргэжлийн удиртгал /хөдөлмөр хамгаалал/ A.WP303 1
2017 2018 Хавар Машины эд анги A.TM401 2
2017 2018 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2018 2019 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2018 2019 Намар Үндэсний уламжлалт технологи A.TN421 3
2018 2019 Намар Мэргэжлийн удиртгал /хөдөлмөр хамгаалал/ A.WP303 1
2018 2019 Хавар Машины эд анги A.TM401 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2018 2019 Хавар Уламжлалт технологи A.TT308 2
2019 2020 Намар Үндэсний урлал A.NC303 2
2019 2020 Намар Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи A.PR423 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Завханы Шилүүстэй ЕБДС Бүрэн дунд 200510625 1995-09-01 2005-06-10
ДУТС МУБИС Техник урлалын багш 200903635 2005-09-01 2009-06-10
ТНУС МУБИС ТНС-ын багш 200903851 2007-09-01 2009-06-01
Магистрантур МУБИС магистр Е20113845 2009-10-01 2011-06-01