Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


bayaraa_429@yahoo.com

М. БААСАНБАЯР

Багш (МУБИС, ДУТС, Технологийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС ДУТС хичээлийн туслах ажилтан
МУБИС УБТС дадлагажигч багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Техникийн /хувцасны/ загвар зохион бүтээлт-1 A.FDT310 3
2015 2016 Намар Техникийн /хувцасны/ загвар зохион бүтээлт-1 A.FDT350 3
2015 2016 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2015 2016 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI412 2
2015 2016 Хавар Техникийн /хувцасны/ загвар зохион бүтээлт-2 A.FDT360 1
2016 2017 Намар Техникийн /хувцасны/ загвар зохион бүтээлт-1 A.FDT310 3
2016 2017 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2016 2017 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI412 2
2016 2017 Хавар Робот техник A.RT424 2
2017 2018 Намар Зохион бүтээлт, загварчилгаа A.IN419 2
2017 2018 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2017 2018 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI412 2
2017 2018 Хавар Робот техник A.RT424 2
2018 2019 Намар Зохион бүтээлт, загварчилгаа A.IN419 2
2018 2019 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2018 2019 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2018 2019 Хавар Дизайн зохион бүтээлт A.DI413 3
2018 2019 Хавар Технологийн үйлдвэрлэлийн дадлага A.MP417 1
2018 2019 Хавар Робот техник A.RT424 2
2018 2019 Хавар Онолын механик A.TM312 1
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага A.TP270 3
2019 2020 Намар Зохион бүтээлт, загварчилгаа A.IN419 2
2019 2020 Намар Үйлдвэрлэлийн дизайн A.PD411 3
2019 2020 Намар Танилцах дадлага A.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага A.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага A.TP280 4
2019 2020 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Сэлэнгэ,Сүхбаатар хот 1-р 10 жил Бүрэн дунд 200600823 1996-09-01 2006-06-01
ДУТС МУБИС технологийн багш 201002117 2006-09-01 2010-06-10
ДУТС МУБИС боловсрол судлалын магистр Е20121290 2010-10-01 2012-06-01