Монгол Услын Боловсролын Их Сургуулийн Дүрслэх Урлаг, Технологийн Сургууль нь  хөтөлбөрийн  алба,  3 тэнхимтэй. Одоогоор нийт 40 үндсэн багш, хөтөлбөрийн албаны 2 ажилтан, үйлчилгээний 2 ажилтантай байна. Үүнээс 1 профессор, 4 дэд профессор, 7 ахлах багштайгаар сургалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж байна.

Захирал: Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Энхмаа

Захиралын туслах: Л.Гүндсүрэн

Нягтлан бодогч: Х.Уламбаяр

Нярав: О.Лхагвасүрэн

            Тэнхмүүд:                                                                        Тэнхмийн эрхлэгчид:

Дүрслэх Урлагийн Тэнхим                                   Доктор (Sc.D), профессор Ц.Эрдэнэцог

Технологийн тэнхим                                             Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Сэрээтэрдорж

Дизайн, зураг зүйн тэнхим                                 Доктор (Ph.D) Р.Гоцбаяр